Board of Directors 2018

  President Ken Sieloff   Certificate of Compliance
       
  Vice President Nancy Lachance Certificate of Compliance
   
  Treasurer Kevin Oliver   Certificate of Compliance
       
  Secretary Sharron Smith   Certificate of Compliance
       
  Director Joan Capone   Certificate of Compliance
  Director Ted Chingris   Certificate of Compliance
  Director Dan Stathas   Certificate of Compliance